ΕΔΡΑ

Αίμωνος 71 & Κρέοντος,

Ακαδημία Πλάτωνος

104 42 Aθήνα

Τ: +30 210 51 44 160

F: +30 210 51 42 366

E: info@nonstop.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & WEB OFFSET

Δαμασκηνίας 13 (πρώην 3),

Θέση “Νέο Μονομάτι”

136 77 Αχαρναί Αττικής

Τ: 210 24 02 750

F: 215 52 54 855

E: info@nonstop.gr

ΟΡΑΜΑ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΟΡΑΜΑ

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, όραμά μας είναι να κατακτήσουμε ηγετική θέση στην αγορά της Χάρτινης Συσκευασίας, των POP και του Εμπορικού Εντύπου, επενδύοντας διαρκώς σε κτιριακές υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, καθετοποίηση της παραγωγής μας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο άνθρωπος αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρίας.Με γνώμονα αυτό, επενδύουμε συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες που διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία, βαθιά εξειδίκευση καθώς και την επαγγελματική ηθική που προστάζει η εταιρική μας κουλτούρα. Όλα τα τμήματά μας - από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ, μέχρι το τμήμα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και την ΠΑΡΑΓΩΓΗ - χρησιμοποιούν τη γνώση και την εμπειρία τους έτσι ώστε να ικανοποιούμε ακόμα και τις πιο εξεζητημένες ανάγκες των πελατών μας. Με ενθουσιασμό αλλά και αυστηρή τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, τα brief μετασχηματίζονται σταδιακά σε ποιοτικά προϊόντα, από απλές εφαρμογές εταιρικής ή προϊοντικής ταυτότητας, μέχρι προϊόντα συσκευσίας αυξημένης πολυπλοκότητας και POP materials. Τα όρια της δημιουργικότητάς μας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την φαντασία των πελατών μας.